Overzicht vragen

Politieke interesse

Etnocentrisme

Harde repressie

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Homofobie

Oude breuklijn

Onveiligheidsgevoelens

Buurtbeleving

Politieke actie

Vooruitziendheid

Maatschappelijke machteloosheid

Benevolent & Hostile sexisme

Politieke machteloosheid

Autonomiestreven

Populisme

Zelfontplooiing