Overzicht vragen

Politieke interesse

Harde repressie

Etnocentrisme

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Oude breuklijn

Homofobie

Onveiligheidsgevoelens

Politieke actie

Buurtbeleving

Politieke machteloosheid

Vooruitziendheid

Benevolent & Hostile sexisme

Autonomiestreven

Maatschappelijke machteloosheid

Populisme

Zelfontplooiing