Hoeveel autos zijn er bij jullie thuis?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Geen (meer informatie)

5.4%

Eén (meer informatie)

33.3%

Twee (meer informatie)

45.4%

Drie of meer (meer informatie)

15.9%

Detail

Geen
Eén
Twee
Drie of meer
Geen
Eén
Twee
Drie of meer
Geen
Eén
Twee
Drie of meer