Mijn moeder weet wie mijn vrienden zijn

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

2.9%

Bijna nooit (meer informatie)

3.6%

Soms (meer informatie)

18.1%

Bijna altijd (meer informatie)

39.7%

Altijd (meer informatie)

35.8%

Detail

Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd
Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd
Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd