Mijn vader weet wat ik doe in mijn vrije tijd

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

6.9%

Bijna nooit (meer informatie)

8.4%

Soms (meer informatie)

25.4%

Bijna altijd (meer informatie)

33.3%

Altijd (meer informatie)

25.9%

Detail

Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd
Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd
Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd