Mijn vader weet wie mijn vrienden zijn

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

8.1%

Bijna nooit (meer informatie)

8.7%

Soms (meer informatie)

26%

Bijna altijd (meer informatie)

32.5%

Altijd (meer informatie)

24.8%

Detail

Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd
Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd
Nooit
Bijna nooit
Soms
Bijna altijd
Altijd