Overzicht vragen

Politieke interesse

Etnocentrisme

Harde repressie

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Politieke actie

Homofobie

Onveiligheidsgevoelens

Buurtbeleving

Oude breuklijn

Maatschappelijke machteloosheid

Autonomiestreven

Politieke machteloosheid

Vooruitziendheid

Benevolent & Hostile sexisme

Populisme

Zelfontplooiing