Overzicht vragen

Politieke interesse

Etnocentrisme

Harde repressie

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Politieke actie

Onveiligheidsgevoelens

Homofobie

Buurtbeleving

Oude breuklijn

Maatschappelijke machteloosheid

Autonomiestreven

Politieke machteloosheid

Benevolent & Hostile sexisme

Vooruitziendheid

Populisme

Zelfontplooiing