Overzicht vragen

Politieke interesse

Etnocentrisme

Harde repressie

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Homofobie

Politieke actie

Buurtbeleving

Onveiligheidsgevoelens

Oude breuklijn

Maatschappelijke machteloosheid

Autonomiestreven

Vooruitziendheid

Politieke machteloosheid

Benevolent & Hostile sexisme

Populisme

Zelfontplooiing