Overzicht vragen

Politieke interesse

Etnocentrisme

Harde repressie

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Politieke actie

Homofobie

Buurtbeleving

Onveiligheidsgevoelens

Oude breuklijn

Maatschappelijke machteloosheid

Autonomiestreven

Benevolent & Hostile sexisme

Politieke machteloosheid

Vooruitziendheid

Populisme

Zelfontplooiing