Overzicht vragen

Politieke interesse

Etnocentrisme

Harde repressie

Onveiligheidsgevoelens

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Politieke actie

Homofobie

Buurtbeleving

Oude breuklijn

Autonomiestreven

Benevolent & Hostile sexisme

Politieke machteloosheid

Maatschappelijke machteloosheid

Populisme

Vooruitziendheid

Zelfontplooiing