Overzicht vragen

Politieke interesse

Harde repressie

Etnocentrisme

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Homofobie

Buurtbeleving

Onveiligheidsgevoelens

Oude breuklijn

Politieke actie

Maatschappelijke machteloosheid

Autonomiestreven

Politieke machteloosheid

Vooruitziendheid

Benevolent & Hostile sexisme

Populisme

Zelfontplooiing