Overzicht vragen

Politieke interesse

Harde repressie

Etnocentrisme

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Homofobie

Oude breuklijn

Onveiligheidsgevoelens

Buurtbeleving

Politieke actie

Maatschappelijke machteloosheid

Vooruitziendheid

Autonomiestreven

Benevolent & Hostile sexisme

Politieke machteloosheid

Populisme

Zelfontplooiing