Overzicht vragen

Politieke interesse

Etnocentrisme

Harde repressie

Politieke partijkeuze & stemgedrag

Genderrol

Onveiligheidsgevoelens

Politieke actie

Homofobie

Buurtbeleving

Oude breuklijn

Autonomiestreven

Maatschappelijke machteloosheid

Politieke machteloosheid

Benevolent & Hostile sexisme

Vooruitziendheid

Populisme

Zelfontplooiing