Alle misdrijven, hoe klein ook, zouden even hard aangepakt moeten worden

Resultaten gebaseerd op 3248 antwoorden uit JOP-monitor 2008.

Helemaal niet akkoord (meer informatie)

28.1%

Niet akkoord (meer informatie)

38.1%

Tussen beide (meer informatie)

21.1%

Akkoord (meer informatie)

7.9%

Helemaal akkoord (meer informatie)

4.7%

Detail

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Tussen beide
Akkoord
Helemaal akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Tussen beide
Akkoord
Helemaal akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Tussen beide
Akkoord
Helemaal akkoord