Hoe vaak gebruik je de computer om foto's te delen via Picasa, Flickr, sociaalnetwerksites…?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

42.1%

Minder dan 1 x per maand (meer informatie)

20%

Één of meermaals per maand (meer informatie)

17.8%

1 x per week (meer informatie)

7.9%

Meerdere keren per week (meer informatie)

7.7%

Elke dag (meer informatie)

4.5%

Detail

Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag