Hoe vaak gebruik je de computer om je e-mails te checken of te versturen?

Resultaten gebaseerd op 3248 antwoorden uit JOP-monitor 2008.

Nooit (meer informatie)

6.6%

Minder dan 1 x per maand (meer informatie)

4.6%

Eén of meermaals per maand (meer informatie)

7.5%

1 x per week (meer informatie)

11.2%

Meerdere keren per week (meer informatie)

26.4%

Elke dag (meer informatie)

43.7%

Hoe vaak gebruik je de computer om je e-mails te checken of te versturen?

Resultaten gebaseerd op 2503 antwoorden uit JOP-monitor 2006.

Nooit (meer informatie)

6.5%

Minder dan 1 keer per maand (meer informatie)

2.9%

Eén of meerdere keren per maand (meer informatie)

4.8%

1 keer per week (meer informatie)

10.7%

Meerdere keren per week (meer informatie)

37.3%

Dagelijks (meer informatie)

37.8%

Detail

Nooit
Minder dan 1 x per maand
Eén of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Eén of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Eén of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 keer per maand
Eén of meerdere keren per maand
1 keer per week
Meerdere keren per week
Dagelijks
Nooit
Minder dan 1 keer per maand
Eén of meerdere keren per maand
1 keer per week
Meerdere keren per week
Dagelijks
Nooit
Minder dan 1 keer per maand
Eén of meerdere keren per maand
1 keer per week
Meerdere keren per week
Dagelijks