Hoe vaak gebruik je de computer om op internet te gaan voor je huiswerk/studies/werk?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

9.3%

Minder dan 1 x per maand (meer informatie)

5.7%

Één of meermaals per maand (meer informatie)

8.5%

1 x per week (meer informatie)

10.9%

Meerdere keren per week (meer informatie)

31.9%

Elke dag (meer informatie)

33.8%

Detail

Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag