Hoe vaak zie je in de media kinderen en jongeren die een misdrijf plegen?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

4.7%

Soms (meer informatie)

29.5%

Regelmatig (meer informatie)

33.3%

Vaak (meer informatie)

28.9%

Elke dag (meer informatie)

3.7%

Detail

Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Elke dag
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Elke dag
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Elke dag