Hoe vaak zie je in de media kinderen en jongeren die zich in een bedreigende situatie bevinden of die slachtoffer werden van een misdrijf?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

2.8%

Soms (meer informatie)

29.8%

Regelmatig (meer informatie)

37.6%

Vaak (meer informatie)

26%

Elke dag (meer informatie)

3.7%

Detail

Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Elke dag
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Elke dag
Nooit
Soms
Regelmatig
Vaak
Elke dag