De leerkrachten op school respecteren mij

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Helemaal niet akkoord (meer informatie)

1.3%

Niet akkoord (meer informatie)

4.2%

Tussen beide (meer informatie)

20%

Akkoord (meer informatie)

58.2%

Helemaal akkoord (meer informatie)

16.3%

Detail

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Tussen beide
Akkoord
Helemaal akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Tussen beide
Akkoord
Helemaal akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Tussen beide
Akkoord
Helemaal akkoord