Op welk onderwijsniveau volg je momenteel les?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

het lager onderwijs (meer informatie)

0.1%

het secundair onderwijs (meer informatie)

60.5%

het hoger onderwijs buiten de universiteit (meer informatie)

21.4%

het universitair onderwijs (meer informatie)

18%

Op welk onderwijsniveau volg je momenteel les?

Resultaten gebaseerd op 3248 antwoorden uit JOP-monitor 2008.

het lager onderwijs (meer informatie)

0.1%

het secundair/ middelbaar onderwijs (meer informatie)

32.5%

het hoger onderwijs buiten de universiteit (meer informatie)

11.2%

het universitair onderwijs (meer informatie)

8.8%

ik ga niet meer naar school (meer informatie)

47.4%

Detail

het lager onderwijs
het secundair onderwijs
het hoger onderwijs buiten de universiteit
het universitair onderwijs
het lager onderwijs
het secundair onderwijs
het hoger onderwijs buiten de universiteit
het universitair onderwijs
het lager onderwijs
het secundair onderwijs
het hoger onderwijs buiten de universiteit
het universitair onderwijs
het lager onderwijs
het secundair/ middelbaar onderwijs
het hoger onderwijs buiten de universiteit
het universitair onderwijs
ik ga niet meer naar school
het lager onderwijs
het secundair/ middelbaar onderwijs
het hoger onderwijs buiten de universiteit
het universitair onderwijs
ik ga niet meer naar school
het lager onderwijs
het secundair/ middelbaar onderwijs
het hoger onderwijs buiten de universiteit
het universitair onderwijs
ik ga niet meer naar school