Wat is het hoogste diploma dat je hebt behaald?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Geen (meer informatie)

2.2%

Lager onderwijs (meer informatie)

2.4%

Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid) (meer informatie)

5.4%

Secundair onderwijs (middelbaar onderwijs) (meer informatie)

41.6%

Hoger onderwijs buiten de universiteit (meer informatie)

32.4%

Universitair onderwijs (meer informatie)

15.8%

Andere: (Vul in) (meer informatie)

0.1%

Wat is het hoogste diploma dat je hebt behaald?

Resultaten gebaseerd op 2503 antwoorden uit JOP-monitor 2006.

geen onderwijs (meer informatie)

0.2%

lager onderwijs (meer informatie)

0.4%

lager secundair onderwijs (meer informatie)

4%

hoger secundair onderwijs (meer informatie)

11%

niet-universitair hoger onderwijs (meer informatie)

6.9%

universitair onderwijs (meer informatie)

2.1%

andere (meer informatie)

0.2%

ik ga nog naar school (meer informatie)

75.1%

Detail

Geen
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid)
Secundair onderwijs (middelbaar onderwijs)
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Andere: (Vul in)
Geen
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid)
Secundair onderwijs (middelbaar onderwijs)
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Andere: (Vul in)
Geen
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid)
Secundair onderwijs (middelbaar onderwijs)
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Andere: (Vul in)
geen onderwijs
lager onderwijs
lager secundair onderwijs
hoger secundair onderwijs
niet-universitair hoger onderwijs
universitair onderwijs
andere
ik ga nog naar school
geen onderwijs
lager onderwijs
lager secundair onderwijs
hoger secundair onderwijs
niet-universitair hoger onderwijs
universitair onderwijs
andere
ik ga nog naar school
geen onderwijs
lager onderwijs
lager secundair onderwijs
hoger secundair onderwijs
niet-universitair hoger onderwijs
universitair onderwijs
andere
ik ga nog naar school