Geslacht

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Man (meer informatie)

43.8%

Vrouw (meer informatie)

56.2%

Geslacht

Resultaten gebaseerd op 2503 antwoorden uit JOP-monitor 2006.

man (meer informatie)

44.7%

vrouw (meer informatie)

55.3%

Detail

Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw