Wat is het hoogste diploma dat je moeder heeft behaald?

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Geen (meer informatie)

4.1%

Lager onderwijs (meer informatie)

3.3%

Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid) (meer informatie)

8.6%

Secundair onderwijs (=middelbaar onderwijs) (meer informatie)

39.3%

Hoger onderwijs buiten de universiteit (meer informatie)

34.6%

Universitair onderwijs (meer informatie)

10.2%

Wat is het hoogste diploma dat je moeder heeft behaald?

Resultaten gebaseerd op 3248 antwoorden uit JOP-monitor 2008.

Geen (meer informatie)

4.2%

Lager onderwijs (meer informatie)

9%

Secundair/ middelbaar onderwijs (meer informatie)

45.6%

Hoger onderwijs buiten de universiteit (meer informatie)

28.4%

Universitair onderwijs (meer informatie)

8.1%

Andere (meer informatie)

0.2%

Weet ik niet (meer informatie)

4.5%

Wat is het hoogste diploma dat je moeder heeft behaald?

Resultaten gebaseerd op 2503 antwoorden uit JOP-monitor 2006.

Geen (meer informatie)

0.7%

Lager onderwijs (meer informatie)

3%

Middelbaar onderwijs, niet voltooid (meer informatie)

12.7%

Middelbaar onderwijs (meer informatie)

41%

Hoger onderwijs (meer informatie)

31.4%

Universitair onderwijs (meer informatie)

7.8%

Andere (meer informatie)

0.7%

Weet niet (meer informatie)

2.7%

Detail

Geen
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid)
Secundair onderwijs (=middelbaar onderwijs)
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Geen
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid)
Secundair onderwijs (=middelbaar onderwijs)
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Geen
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs (secundair onderwijs niet voltooid)
Secundair onderwijs (=middelbaar onderwijs)
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Geen
Lager onderwijs
Secundair/ middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Andere
Weet ik niet
Geen
Lager onderwijs
Secundair/ middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Andere
Weet ik niet
Geen
Lager onderwijs
Secundair/ middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs buiten de universiteit
Universitair onderwijs
Andere
Weet ik niet
Geen
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs, niet voltooid
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs
Universitair onderwijs
Andere
Weet niet
Geen
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs, niet voltooid
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs
Universitair onderwijs
Andere
Weet niet
Geen
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs, niet voltooid
Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs
Universitair onderwijs
Andere
Weet niet