Hoe vaak doe je in je vrije tijd: Deelnemen aan culturele activiteiten (naar theater gaan, een museum bezoeken,…)

Resultaten gebaseerd op 3248 antwoorden uit JOP-monitor 2008.

Nooit (meer informatie)

37.1%

Minder dan 1 x per maand (meer informatie)

45.3%

Eén of meermaals per maand (meer informatie)

14.9%

1 x per week (meer informatie)

2%

Meerdere keren per week (meer informatie)

0.6%

Elke dag (meer informatie)

0.1%

Detail

Nooit
Minder dan 1 x per maand
Eén of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Eén of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Eén of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag