Hoe vaak doe je in je vrije tijd: Op bezoek gaan bij familieleden

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

4.4%

Minder dan 1 x per maand (meer informatie)

19.1%

Één of meermaals per maand (meer informatie)

34.3%

1 x per week (meer informatie)

26.5%

Meerdere keren per week (meer informatie)

14.1%

Elke dag (meer informatie)

1.6%

Detail

Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag