Hoe vaak doe je in je vrije tijd: Samen met het gezin vrijetijdsactiviteiten doen buitenshuis

Resultaten gebaseerd op 3133 antwoorden uit JOP-monitor 2013.

Nooit (meer informatie)

8.5%

Minder dan 1 x per maand (meer informatie)

24.5%

Één of meermaals per maand (meer informatie)

33.1%

1 x per week (meer informatie)

21.4%

Meerdere keren per week (meer informatie)

11.2%

Elke dag (meer informatie)

1.2%

Detail

Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag
Nooit
Minder dan 1 x per maand
Één of meermaals per maand
1 x per week
Meerdere keren per week
Elke dag